Fjern radon - ventilér det væk

Radon kaldes også for en snigende dræber, for det er en radioaktiv gasart, som fra undergrunden kan trænge ind i boligen og er yderst sundhedsskadlig, når den forekommer i for høj en koncentration. Den anbefalede grænseværdi for radon blev i 2009 sænket fra 200 Bq/m³ til 100 Bq/m³. Derfor er det vigtigt, at få nedbragt radon niveauet i dit hjem, hvis det overstiger de 100 Bq/m³.

Især i kælderen kan man ofte finde et for højt radon niveau - og det bliver et problem, når man ønsker at bruge kælderen mere aktivt som opholdsrum, udvidet boligområde e.l.

Ventilation hjælper mod radon

Ventilation er en meget effektiv og billig måde, hvorpå man kan nedbringe det høje radon niveau. For ved at ventilere sit hjem regelmæssigt, får man hele tiden fjernet noget radongas, som ellers bare forbliver i indendørsluften, hvor man så indånder det til dagligt.

Som hovedregel gælder: Jo mere man lufter ud, jo mere vil man kunne reducere radon niveauet. Alt efter hvor højt et radon niveau der er i huset, kan det være nødvendigt at supplere ventilationen med en decideret radonsikring. Men i mange tilfælde vil ventilation kunne nedbringe radon niveauet så meget, at det ligger under grænseværdien.

Overhold følgende grundprincipper:

  • Sørg for regelmæssig udluftning - gerne flere gange dagligt.
  • Undgå at skabe undertryk - ellers kan du risikere at suge mere radon op fra undergrunden og således forværre problemet.
  • I kælderen (og stueetage) skal du undgå overtryk, for ellers risikerer du at trykke radon op i resten af huset.

SolarVenti skaber et afbalanceret lufttryk

Til nedbringning af radon anbefaler vi en SolarVenti kældermodel inkl. udsugning, der sørger for at ventilere din bolig med forvarmet, frisk luft. SolarVenti systemets ventilation er særlig velegnet til fjernelse af radon, da kombinationen af indblæsning og udsugning skaber et afbalanceret lufttryk uden risiko for over- eller undertryk.

Når solen skinner ventilerer luftsolfangeren boligen med forvarmet, frisk luft - og det helt gratis, da luftsolfangeren kører på solenergi. Som supplement til den solstyrede drift anbefaler vi ved problemer med radon at sætte luftsolfangeren til en timer (som bliver tilsluttet el-nettet). Timeren vil så sørge for en automatisk udluftning på fastsatte tidspunkter om dagen - også når solen ikke skinner.

Kunder oplever markante forbedringer

En af vores kunder, der havde en radonbelastning på 600 Bq/m³ i sin kælder installerede en SolarVenti kældermodel SV30K. Luftsolfangeren kørte ikke på en timer, men udelukkende på solenergi. Efter installationen kunne han mærke en markant forbedring af radon niveauet:

"For et år siden, fik vi installeret en SV30K luftsolfanger til vores kælder. Den har givet varme og mindsket fugtigheden i vores kælder betragtelig og den har bragt radonbelastningen ned fra 600 til 300 Bqel/m3 i kælderrummene."

H. Uellendahl, København

Suppleres solstyringen med en timer, er det muligt at nedsætte radon belastningen yderligere.