Garantibetingelser

Hos SolarVenti A/S yder vi 5 års produktgaranti på vores luftsolfangere.

Produktgarantien omfatter:

  • SolarVenti Standard og SolarVenti Kælder - dvs. solcelle, ventilator, kontakt, bagplade, ramme, dæklag, absorberfilt og væg- og tagsæt

 

På regulator, styring, reservedele og øvrigt tilbehør ydes 2 års produktgaranti.

Den 5 årige produktgaranti trådte i kraft d. 1. april 2013. På produkter, der er købt før denne dato, er garantiperioden 2 år.

 

Produktgarantien dækker:

Fejl eller mangler på leveringstidspunkt

Er der fejl eller mangler på produktet på leveringstidspunktet - f.x. fabrikations- eller materialefejl - kan du afhængig af manglen enten få produktet repareret, ombyttet eller få afslag i prisen.

Du skal derfor altid kontrollere om der er fejl eller mangler ved levering. I tilfælde af fejl eller mangler skal SolarVenti eller forhandleren, du har købt produktet igennem, straks informeres herom.

 

Inden for garantiperioden

Skulle produktet mod forventning gå i stykker inden for garantiperioden, skal produktet, efter aftale, sendes til en SolarVenti forhandler for reparation. Udgifter til reservedele og reparation sker uden omkostninger for kunden. SolarVenti forhandleren kan dog, efter aftale, vælge at komme ud til kunden for reparation.

Husk, at opbevare fakturaen, da den fungerer som garantibevis. Send altid en kopi af denne sammen med henvendelsen.

 

Garantien dækker ikke...

Garantien dækker ikke fejl, der er opstået pga. fejlbetjening, manglende vedligeholdelse, modifikationer foretaget på produktet, groft misbrug fra købers/brugers side, hærværk, stormskader eller andre udefrakommende årsager.

Hvis et produkt sendes til garantireparation uden at opfylde betingelserne for garantien, skal udgifterne betales af kunden.