Der findes efterhånden mange luftsolfangere på det danske marked. Men en luftsolfanger er ikke bare en luftsolfanger. De findes i forskellig kvalitet og med vidt forskellig ydeevne. Som regel hænger pris og kvalitet sammen. En simpel test med en pose på 390 liter viser ydeevnen på to luftsolfangermodeller, der i størrelse kan sammenlignes. Se selv, hvor stor forskel der er på de to luftsolfangers effektivitet. De testede anlæg er henholdsvis:

  • SolarVenti SV7
  • Typisk model fra byggemarked

Tips til køb af luftsolfangere:

  • Går efter kvalitet og effektivitet, når du køber luftsolfangere.
  • Spørg efter dokumentation på affugtningseffekten (f.eks. DanETV-rapport).
  • Spørg efter dokumentation på ydelse og holdbarhed (f.eks. Fraunhofer, SolarKeymark, andre uafhængige tests).
  • Tjek om luftsolfangeren har et filter, der skal vedligeholdes.
  • Tjek om der følger et kontraspjæld/ fugtstop med, der forhindrer varmetab fra huset samt forurening af luftsolfanger.