Hvordan fjerner man lugt og fugt i kælder ?

Der er mange gode argumenter for at bruge en luftsolfanger til at ventilere og affugte din kælder. Her kan du læse mere om de fordele du får med en SolarVenti luftsolfanger til din kælder.

Stop dårlig kælderlugt

"Kælderlugten" er så udbredt et fænomen, at det ofte bare accepteres som hørende med til en kælder. Men sådan behøver det ikke at være!

Årsagen til kælderlugten er nemlig typisk en blanding af stillestående luft og et forhøjet fugtniveau. Ved at affugte og ventilere din kælder på samme tid, fjerner du årsagerne til den dårlige lugt - og allerede efter kort tid kan du mærke en væsentlig forbedring af luften.

Undgå fugt og skimmelsvamp

Hvordan fjerner man lugt og fugt i kælder?

Fjern lugt og fugt i kælder med en luftsolvarmer: Vi har nogle enormt gode resultater, når det handler om at nedbringe fugten i kælderen. Det skyldes SolarVentiens gode ventilationsevne, som den ekstra udsugningsventilator sætter ekstra skub i, samt SolarVentiens evne til at indfange solens varme og udnytte den effektivt til at affugte kælderen.

 

Få nogle ekstra m²

Når du har fjernet fugten, lugten og skabt et friskt og sundt indeklima i din kælder, får du lige pludselig meget bedre mulighed for at udnytte de ekstra m² i kælderen. Der vil ikke længere være noget til hindre for at inddrage kælderen som ekstra boligareal.

 

 

Fjern skadelige gasarter

Dampe fra hobbyrum

Et hobbyrum i kælderen kan medføre en forhøjet koncentration af skadelige gasarter. Maling, lak, olie, lim, spånplader o.l. afgiver alle sammen sundhedsskadelige dampe, som det gælder om at få fjernet hurtigst muligt. En SolarVenti hjælper dig med at få ventileret de skadelige gasarter væk.
 

CO² og radon

De to andre gasarter, du skal holde øje med i kælderen er CO² og radon.

Radon er et ædelgas, som trænger ind igennem mikroskopiske sprækker og revner i fundament, isoleringslag, kældergulv og vægge, derfor er det tit i kælderen, at man finder et forhøjet radon-niveau. Selvom der årligt er flere, der dør af radon end i trafikulykker, er det stadigvæk et overset problem.

Med en SolarVenti bliver kælderen ventileret og radon-niveauet samtidig sænket. En kunde beretter således om en halvering af radonbelastningen.

 

Hold dine papkasser tørre

Hvis du bruger din kælder som opbevaringssted skal den helst være tør - ellers kan du risikere at fugt og mug ødelægger det opbevarede materiale. Indblæsningen af den forvarmede, friske luft vil sagtens kunne holde dine papkasser og øvrig opbevaringsmateriale tørt.

 

Vedligeholdelse af huset

Kælderen er en del af dit hus. Derfor er det en god idé at tage forholdsregler, der forebygger fugtskader og vedligeholder kælderen. En SolarVenti luftsolfanger kan netop være med til at vedligeholde din kælder, holde murværket tør og gøre luften mere frisk. På denne måde kan du undgå kedelige fugtskader og øge husets værdi.

 

Varmetilskud

Luftsolfangeren giver et varmetilskud på flere niveauer:

  1. Luftsolfangeren varmer den indblæste luft op med op til 40 °C. Temperaturen i den indblæste luft vil typisk være højere end temperaturen i kælderen. Dermed får man et direkte varmetilskud til sin kælder.
  2. Det kræver mindre energi at opvarme tør luft sammenlignet med kold luft. Hvis man har varme på i kælderen, vil man klart kunne mærke, at opvarmningen af rummene går meget hurtigere, hvilket formindsker varmeregningen betragteligt.
  3. Har man to kældre med samme temperatur, men med henholdsvis 50% luftfugtighed og 80% luftfugtighed, vil det føles koldere i rummet med den høje luftfugtighed. Den følte temperatur vil derfor også være højere med en SolarVenti.

 

Få et sundt indeklima

Hvis du bruger din kælder til beboelse, hobby- eller arbejdsrum, er det en god idé at sørge for et godt og sundt indeklima. 

Et sundt indeklima kræver, at du har:

  • en sund luftfugtighed på 40 - 60 %
  • et CO² niveau, der ikke overstiger grænseværdien på (1000 ppm) 0,1 % pr. m³ luft
  • et radon-niveau, der ligger under grænseværdien på 100 Bquel/m³

Gennem regelmæssig udluftning og affugtning forbedrer SolarVenti'en dit indeklima på alle de nævnte områder.

NB! Varmegenvinding er ikke egnet til uopvarmede kældre

Normalt er varmegenvinding et udmærket tiltag overfor både radon og fugt i huse. Men lige præcist overfor uopvarmede lokaler – og især kældre er det ikke nogen god løsning – tværtimod.- I en uopvarmet kælder vil varmegenvinding have en yderst uheldig og negativ virkning en stor del af året.

Årsagen er følgende:

På dage hvor temperaturen udenfor er højere end temperaturen i kælderen, hvilket næsten gælder ½ af året, vil varmegenvindingen ikke bidrage med varme, men derimod køle indblæsningsluften mere ned.

Luft der blæses ind vil da blive ekstra kølet ned i stedet for at blive varmet op.  Derfor vil den være tættere på at ramme dugpunktet end ellers og vil danne endnu mere kondensfugt på væggene i kælderen

For at fjerne fugt fra en kælder er det vigtigt at have en ekstra høj indblæsningstemperatur for at kunne opsuge fugten – og det er vigtigt at den fugtmættede varmere luft suges ud så hurtigt som muligt.

Dette sker med et SolarVenti anlæg til kældre.

 

Er du i tvivl, om en SolarVenti er den rigtige løsning til din kælder?

Vi rådgiver dig gerne!

Bestil gratis fugttjek her